Memur, Eleman, Personel İş İlanları - İş Başvuruları 2013 Eleman İlanları


Buradasınız: Ana sayfa - Memur Alımları - Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden Memur Alımı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden Memur Alımı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden Memur Alımı

İNTERNET İLAN METNİ
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MEMUR ALIM İLANI

 Kurumumuzun Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve birim Kooperatiflerinde istihdam edilmek üzere Üniversite mezunu ve Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olanlardan mülakatla Memur alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.01.09.2010 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.09.1980 ve daha sonra doğanlar.) 

4.Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6.Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, emniyeti suiistimal, görevi ihmal,  görevi kötüye kullanma, Millete ve Devlete karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

7.      Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8.      Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Tablo-I ve Tablo-II de belirtilen özel şartları taşımak,

 
Ø  Tablo-I: Merkez Birliğimiz, Bölge Birliklerimiz ve bağlı Kooperatiflerimizde Lisans mezunu memur kadrosunda işe alınacak adaylarda aranan özel şartları gösterir tablo  Tıklayınız 
 
Ø  Tablo-II: Bölge Birliklerimiz ve bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Önlisans mezunu memur kadrosunda işe alınacak adaylarda aranan özel şartları gösterir tablo  Tıklayınız
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ           Başvurular 29/06/2010 – 09/07/2010 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olup, son başvuru 09/07/2010 günü saat 18.00’e kadardır.

 

 

            Bilgi ve Başvuru formunda yer alan açıklamalar başlığı dikkate alınarak “Bilgi ve Başvuru Formu” nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup imzalanacaktır.  Eksik belgeyle başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Genel Müdürlüğümüze veya 16 Bölge Birliğimizden birine yapabileceklerdir.

Adaylar, “Bilgi ve Başvuru Formu”nda görev yeri tercihinde bulunurken yalnızca bir görev yeri belirtecek olup birden fazla tercih yapanların ve birden fazla Bilgi ve Başvuru formu dolduranların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar başvuru formu ile birlikte Nüfus Cüzdanının tasdikli sureti, Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Bitirme Belgesinin aslı veya tasdikli sureti, son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5×6 ebadında fotoğraf, KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti vermeleri gerekmektedir. Adaylar istenilen belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Genel Müdürlüğümüzde veya Bölge Birliği Müdürlüklerinde yaptırabileceklerdir.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.
MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME
   
             Adayların Bilgi ve Başvuru formuna yazmış oldukları KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, her görev yeri için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

            Mülakata çağrılacak adayların listesi, mülakat yapılacak yer/yerler, mülakat tarihi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr  adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. Ayrıca, mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine yazılı bildirimde bulunulacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek,  adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak, işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 30.-TL sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarası daha sonra bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 5 yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları halinde giydirilmiş en son aldığı ücretin 7 (Yedi) katı tutarında tazminatı ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Ø  Sınav başvurusu yapılacak yer ve adresler için Tıklayınız

Ø  Bilgi ve Başvuru Formu için Tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuru İşlemleri 2013 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar: tarım kredi kooperatifi memur alımı 2013, tarım kredi kooperatifi, banka memur alımları, tarm kredi kooperatifi, tarım kredi personel alımı 2013, tarım kredi logo, tarım kredi kooperatifleri, tarım kredi personel alımı, tarım kredi kooperatifi eleman alımı, tarım kredi kooperatifi 2013 personel alımı

Etiketler:


Yorum Yapınız.