Memur, Eleman, Personel İş İlanları - İş Başvuruları 2013 Eleman İlanları


Buradasınız: Ana sayfa - Eleman - Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu Personel Eleman Memur Alımı Müfettiş Alımı 2013

Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu Personel Eleman Memur Alımı Müfettiş Alımı 2013

Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu Personel Eleman Memur Alımı Müfettiş Alımı 2013

Kamuya yapılan personel memur alımları devam ediyor. 2013 yılı kapsamında Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere memur eleman alımı yapılacaktır. Sınavla toplam 50 müfettiş yardımcısının alınacağı sınav ilanına başvurular 25 Şubat – 11 Mart 2013 tarihleri arasında alınacaktır. Söz konusu kamu iş ilanı ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Müfettiş Yardımcısı, 50 kişi,

– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 50 Müfettiş Yardımcısı, alınacaktır.

– Geçerli KPSS Sınavları: 2011–2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.

– Yazılı Sınav Tarihi: 13-14 Nisan 2013 (Cumartesi ve Pazar Günleri)

– Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 25 Şubat 2013 tarihinde başlayıp, 11 Mart 2013 tarihinde sona erecektir.

– Yazılı Sınavın Yapılacak Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

– Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 (Pk: 06650) Çankaya/ANKARA), başvurularşahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 11 Mart 2013 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

– Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılma hakkını elde eden adayların, yazılı bölümünü kazanan adayların ve giriş sınavını kazanan adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

– Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

– Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,

– Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,

– ÖSYM tarafından 2011-2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP 118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2011 ve 2012 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, 250 inci aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

– Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.

3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI

– Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

– Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

4 – YAZILI SINAV KONULARI

a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular

b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,

d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,

e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

İlanen duyurulur

1- Özgeçmiş,

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği,

3- Diploma veya Çıkış Belgesi aslı veya onaylı örneği,

4- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

5- Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,

6-4,5 x 6 ebadında 3 adet vesikalık fotoğraf,

7-Adli sicil kaydının olmadığına dair yazılı beyan Başvuru esnasında istenen belgelerin aslı ibraz edilerek fotokopileri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına onaylatılabilir.

*Sınav ilanında açıklanan mezun oldukları fakültelere göre KPSS puan türünden biri yazılacak.

AÇIKLAMALAR

1-Başvuruyla ilgili Başkanlığımızca “aslı gibidir” şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.

2-Dilekçe ve ekleri okunaklı şekilde ve mürekkepli kalemle yazılmalı, istenilen belgeler dilekçeye eklenmelidir.

3- Bütün yazılı ve sözlü haberleşmeler “haberleşme adresi ve telefonu” ile yapılacaktır.

4- Son Başvuru Tarihi : 1 1 .03.2013

5-Başvuru Yeri : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

R e h b e r l i k v e Teftiş Başkanlığı

Simon Bolivar Cad. No:23

Ç a n k a y a / A N K A R A

6-Başvuru Şekli : B a şvurular elden veya posta ile yapılabilir (Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.)

7-İrtibat Telefonları :

0 3 1 2 441048 5320 3050

0 312 442 10 88

Bir önceki yazımız olan Burgan Bank Personel Eleman İşçi Alımı İş Başvurusu 2013 başlıklı makalemizde banka iş ilanları 2013, burgan bank eleman alımı 2013 ve burgan bank insan kaynakları hakkında bilgiler verilmektedir.

Gelen Aramalar: sosyal güvenlik kurumu memur alımı, 2013 memur alım ilanları, iş bankası güvenlik alımı 2013, sosyal güvenlik kurumu memur alımı 2013, devlet özel güvenlik alımı 2013, kamuya 10000 güvenlik alımı, sgk eleman alımı 2013, güvenlik memur alımı, sosyal güvenlik kurumu eleman alımı, kamuya 10000 özel güvenlik alımı

Etiketler:, , , , , , , , , , ,


Yorum Yapınız.